Szolgáltatásaink

Folyamatosan figyelemmel kísérjük a pályázati kiírásokat, már a társadalmi egyeztetés fázisában látjuk a várható projekt lehetőségeket, így megfelelő időzítéssel, és a kiírásnak megfelelően a legjobb minőségben elő tudjuk készíteni az Ön projekt elképzelését is. Közös megbeszélés alkalmával egyeztetjük az elképzeléseket, feltérképezzük az előzetes esélyeket.

A rendelkezésünkre bocsátott információk alapján, valamint a szükséges dokumentumok beszerzését követően a teljes pályázati anyagot elkészítjük, a pályázati formanyomtatványokat kitöltjük, és határidőre benyújtjuk, valamint koordináljuk a kapcsolódó hiánypótlásokat és tisztázó kérdések megválaszolását.

A projekt előkészítése során kialakított üzleti-, és pénzügyi tervek, alapján elkészítjük az szükséges időközi és záró beszámolókat, azokat rögzítjük a megfelelő felületeken. Pénzügyileg alátámasztott pályázati dokumentáció alapján benyújtjuk a kifizetési kérelmet, melyhez a szakmai beszámolók és pénzügyi elszámolások tartoznak. A helyszíni ellenőrzések során biztosítjuk a hiánytalan és pontos dokumentációt a pályázatról. Átfogó szakmai támogatást nyújtunk az utánkövetés, valamint a fenntartási jelentések összeállítása során.

Pályázati anyagban vállalt nyilvánosság biztosítása, szabványos projekttáblák készítése, kapcsolódó reklám felületek, újságok, folyóiratok, webes megjelenés biztosítása, kiadványok, prospektusok szerkesztése, készítése a pályázó elképzeléseinek megfelelő formában.